ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Copyright ©

Σχεδίαση Ιστοσελίδων :  3dgr.Studio  -   Επικοινωνία:  3dgr.studio@gmail.com

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Πλαίσιο κειμένου: Α΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Πλαίσιο κειμένου: Β΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Πλαίσιο κειμένου: Γ΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

Θα διδαχθούν κανονικά την Ομήρου Ιλιάδα και το Ανθολόγιο «Αρχαία Ελλάδα.Ο τόπος και οι άνθρωποι».

 

ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ: ΙΛΙΑΔΑ

                            

Ενότητες

Διδακτικές ώρες

Εισαγωγή

1

Περιληπτική αναδιήγηση ραψωδίας Α

Αναλυτική επεξεργασία  ραψωδίας Α 1-53

2

Αναλυτική επεξεργασία  ραψωδίας Α 54-306

4

Αναλυτική επεξεργασία  ραψωδίας Α 350-431α

2

Αναλυτική επεξεργασία  ραψωδίας Α 494-612

3

Περιληπτική αναδιήγηση ραψωδιών Β, Γ

Αναλυτική επεξεργασία  ραψωδίας  Γ  121-244

3

Περιληπτική αναδιήγηση ραψωδιών Δ, Ε, Ζ

Αναλυτική επεξεργασία  ραψωδίας Ζ 369-529

4

Περιληπτική αναδιήγηση ραψωδιών Η, Θ, Ι

Αναλυτική επεξεργασία  ραψωδίας  Ι  225-431

4

Περιληπτική αναδιήγηση ραψωδιών Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο

2

Περιληπτική αναδιήγηση ραψωδίας Π

Αναλυτική επεξεργασία  ραψωδίας  Π 684-867

3

Περιληπτική αναδιήγηση ραψωδιών Ρ, Σ

Αναλυτική επεξεργασία  ραψωδίας  Σ 478-616

3

Περιληπτική αναδιήγηση ραψωδίας  Τ, Υ, Φ, Χ

Αναλυτική επεξεργασία  ραψωδίας  Χ 247-394

3

Περιληπτική αναδιήγηση ραψωδίας  Ψ, Ω

Αναλυτική επεξεργασία  ραψωδίας  Ω 468-677

4

 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ. Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

(ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ)

                            

Ενότητες

Διδακτικές ώρες

Η Αθήνα (επιλογή τουλάχιστον 2 κειμένων)

4

Η Σπάρτη

2

Η Μακεδονία

2

Η Θήβα

2

Η Κόρινθος μετά την καταστροφή

2

Η Αλεξάνδρεια

2

Αθλητισμός και αθλήματα

4

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ)

Από τις Ενότητες 1-18 του διδακτικού βιβλίου «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου»  δεν θα διδαχθούν τα εξής:

 

                        

Μέρος

Ενότητες

Α΄ (Κείμενο) και παράλληλα Κείμενα του Επιμέτρου

4η, 6η, 8η, 10η, 16η, 18η

Β΄ 1 (Λεξιλογικά)

16η, 17η

Β΄ 2 (Ετυμολογικά)

14η, 16η, 17η

 

Η υπόλοιπη ύλη του βιβλίου θα διδαχθεί κανονικά.

 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Τα κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο διδάσκονται δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως με ελεύθερη επιλογή από το διδάσκοντα. Το δίωρο αυτό, εφόσον το επιθυμεί ο διδάσκων, είναι συνεχόμενο.

Στην Α΄ και Β΄ τάξη μπορούν να διδαχθούν 20 περίπου λογοτεχνικά κείμενα εκ των οποίων δύο ή τρία από την ξένη λογοτεχνία.

Στην Γ΄ τάξη πρέπει να διδαχθούν κείμενα από όλες τις ιστορικές περιόδους. Όπου υπάρχουν κείμενα της ξένης  λογοτεχνίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συγκριτική ανάγνωση.

Στην Γ΄ τάξη καλό είναι να γίνει διδακτική αξιοποίηση των εισαγωγικών σημειωμάτων που αφορούν στην ιστορική εξέλιξη της λογοτεχνίας μας. Τα στοιχεία αυτά δεν διδάσκονται ούτε αξιολογούνται αυτόνομα, αλλά πάντοτε σε αναφορά με το διδασκόμενο κείμενο.

Σε όλες τις τάξεις οι μαθητές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τα βιβλία Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων. Διευκρινίζεται ότι τα βιβλία αυτά δεν προορίζονται για αυτόνομη διδασκαλία, αλλά έχουν στόχο να λειτουργήσουν συμβουλευτικά και συμπληρωματικά για το μάθημα της λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, εφόσον είναι εφικτό, οι μαθητές θα μπορούσαν να μελετήσουν δύο (2) το πολύ λογοτεχνικά βιβλία, στο πλαίσιο καλλιέργειας της φιλαναγνωσίας. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί μεν κριτήριο αξιολόγησης των μαθητών, ωστόσο τα λογοτεχνικά βιβλία δεν συμπεριλαμβάνονται στην ύλη των εξετάσεων της περιόδου Μαϊου-Ιουνίου.

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Για την ύλη της νεοελληνικής γλώσσας Β΄ Γυμνασίου συμβουλευτείτε το site του υπουργείου:

https://docs.google.com/document/d/14K1k_SAg3wsGKf9_N3Yi0nMiyPE54bw0C_2TwSPrvkM/edit?pli=

Κεφάλαια

Τίτλοι κεφαλαίων

Πρώτο: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου (330-717)

 

Ι. Η μετεξέλιξη του Ρωμαϊκού κράτους

      1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη (σ. 7-9)

ΙΙ. Εξωτερικά προβλήματα και αναδιοργάνωση του κράτους (σ.16-21)

Δεύτερο: Λαοί στον  περίγυρο του Βυζαντικού κράτους

Ι. Ο Βαλκανικός κόσμος κατά τον Μεσαίωνα.

     1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο (σ. 23)

     2. Οι Βούλγαροι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο (σ.24-25)

ΙΙ. Ο κόσμος του Ισλάμ κατά την περίοδο του Μεσαίωνα

     2. Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ (σ.29-30)

Τρίτο: Περίοδος της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου (717-1025) (σ. 32-51)

Ι. Παγίωση της Βυζαντινής κυριαρχίας στα Βαλκάνια και τη Μ. Ασία

ΙΙ. Κοινωνία και οικονομία

Τέταρτο: Περίοδος της κρίσης του Βυζαντίου (1025-1453) (σ. 53-68)

Ι. Η εξασθένηση του Βυζαντίου και το Σχίσμα με τη Δύση

ΙΙ. Οι Σταυροφορίες και οι συνέπειές τους  για το Βυζάντιο

ΙΙΙ. Ανασύσταση του Βυζαντίου και υποταγή στους Οθωμανούς

Πέμπτο: Ο πολιτισμός του Βυζαντίου (σελ. 70-73 και 80-84)

Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο (σ.70-73)

4.    Εικαστικές Τέχνες και Μουσική (σ. 80-84)

Έκτο: Η μεσαιωνική Ευρώπη

(σ. 89-90)

Ι. Η εξέλιξη της μεσαιωνικής Ευρώπης μετά τη μετανάστευση των λαών (5ος-10ος αι.)

  2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του (σ.89-90)

Έβδομο: Η Ευρώπη στους νεότερους χρόνους (15ος-18ος αι.)

Ι. Οι ανακατατάξεις στη μεταμεσαιωνική ευρωπαϊκή κοινωνία

       1. Οι ανακαλύψεις (σ. 110-112)

       2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός (σ. 113-119)

       3. Η θρησκευτική Μεταρρύθμιση (σ. 120-123)

       4. Πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις από το  15ο ως

            το 18ο αιώνα (σ. 124-128)

ΙΙ. Ο Ελληνισμός υπό βενετική και οθωμανική κυριαρχία (σ.133-138)